Greška
  • Greška u učitavanju tekuće vijesti.
  • Barjaktar

  • Bubnjar

  • Kapitan

  • Četa

  • Kapitan i srdar

  • Moštra

  • Kumbat

O Kumpanjiji piše Franko Cetinić "Tale"

Kumpanjija

puški viteški ples od bojapiše: Franko CetinićKumpanjija igra se u starim selima (Blatu, Smokvici, Čari, Pupnatu i Žrnovi) škoja od Korčule, a od novih sela jedino u Luci (pišu je Vela Luka), u kojoj su još prid sto godišć bili samo stani Blaćanih. (Stari se još spominju, kad su Lučani donosili u selo kopat mrtve i krstit; jedan bi brat osta u selu, a drugi bi se s famijon nastani u Luci: došle bi ga arti i zemje u Luku.) Ne igra se u svima selima jednako; a kako su sela muntanjama odiljena (put izmeju njih zove se "priko vrhova") i slabo se meju se poznaju, dobro da nisu razlike i veće. Lučani igraju kako i Blaćani, a najsličnije njima Smokvičani. Pupnaćani i Žrnovčani ne igraju nego samo onega godišća, kad izaberu seljaškoga kraja (kralja), a samo tadar i veselu na jadno, jadno stari način; sve to troje zovu zajedniškin imenom kumpanjija. U ostalim mistima ne izabiru kralja, a veselu svakega godišća...... Stari kapitani pripovidaju, da su se u ovoj robi i s ovin starinskim oružjen naši stari tukli s kursarima, pa je kumpanjija uspomena na vrimena kad se ni smilo kun mora gradit kuće nego meju muntanjama, da jih kursari ne bi vidili i da bi manje dohodili. A kad bi došli , vajalo je ženama i dici poć u goru, a muški bi snili sve, što je vajalo , u kaštile i barke bi s mrižama fundali uspod kraj. Po brizima uza more i daje od mora, otkle se dobro vidi na more, stale su straže na mistima, koja se i danas zovu stražice, pa kad bi vidile, da gre kagod flota, jedan bi doša javit u selo; glavar bi od sela odma da tuć tanbrlin, da se čejad skupu i gredu dočekat kursare. Još pripovidaju kako je tako jedanput puno naših palo kun križa od Giče.Danas se igra kumpanjija popodnevu u dane na ke se štuju odvitnici pojedinih sela ( u Blatu: sveta Vicenca na 28. aprila miseca), a malokad u poklade. Poprin je bilo drugačije, jerbo se je samo u poklade smilo igrat i pirovat, a priko ostalega godišća vajalo je fatigat i molit Boga.

Facebook

Podjeli sa prijateljima